Deichmann Dunajská Streda - Dilatácie sinusové HCJ
Ikea - Bezšpárová pancierová podlaha, Nadbetonávka na spiroloch bešpárová, Betonáž základovej dosky parkovacie domu, Nadbetonávka na poschodi
Ekobetón Bratislava - Beton CBIII
Digital park II etapa
Bory mall - Mazaniny, betón C 25/30
Bory mall - Epoxidový systém sika
Ministerstvo zahraničných vecí Bratislava - Beton C 25/30 + kryštalická izolácia
ABOUT US
Coming soon ...